Nakovana

O nastanku naselja Nakovana ili Nakovanj, kao što mu neki kažu, priča jedna zanimljiva legenda. Na polu otoku Pelješac živjela su tri brata, koji su se jednog dana odlučili da se raziđu. Prvi brat dobio je malu kuću ili zapravo kovačnicu, kojoj se u hrvatskoj kaže kućište. Naselje, koje je kasnije nastalo oko njegovog doma je po tome i dobilo ime Kućište, koje i danas važi za veliku zanimljivost turistima. Drugi brat dobio je viganj, što znači kovačka kliješta. Tako je po njemu ime dobilo naselje Viganj, koje je isto tako, kao i Kućište zanimljivost za turiste, koje raduje surfanje, kajtanje i jedrenje. Treći brat dobio je kovačku nakladu, zbog čega se je njegovo naselje od tada dalje zvalo Nakovana.nakovana


Historija na žalost nije željela sačuvati naselje Nakovana. U istinu je bilo područje naselja Nakovana sastavljeno iz dva manja naselja – Gornja i Donja Nakovana. Posle zadnjeg popisa stanovnika godine 2001, u Nakovani živjela su samo još četiri stanovnika. Tako je Gornja Nakovana potpuno zapuštena, a u Donjoj Nakovani možete naći jednu obnovljenu kuću u kojoj je još moguće naći stanovnike. Stanovnici Nakovane su se odselili na druge dijelova otoka (ustanovili su i naselje Lovište) i na cjelinu, gdje su bile mogućnosti za život mnogo bolje, što je za sobom pustilo naselje skoro potpuno prazno.

Kao što je bio Ston poznat po svojim solanama, tako je i Nakovana bila poznata po svojim velikim nasadima maslina, koji su bili daleko najveći na Pelješac. Po svojoj veličini mogli su se mjeriti i sa nasadima maslina drugih dijelova Dalmacije. Isto tako kao i Nakovana su danas zapušteni nasadi maslina, koje niko više ne bere.

Nakovana za sobom je pustila mnogo historijskih statua, koji su zasigurno zanimljivi za sve turiste. Posjetitelji tako imaju priliku vidjeti arheološke ostatke iz dobe neolita, koje su našli u Špilji Nakovani. Za obilazak na volju je i ilirsko svetište i grobišta iz 4. stoljeća prije našeg brojanja,  koja pričaju o tome kako je područje bilo naseljeno već prije mnogo godina. U tom području Dalmacije živio je i izumitelj torpeda Ivan Lupis Vukić, čiju kuću možete posjetiti. Cijelo područje Nakovane je zbog velike kulturne i historijske vrijednosti zaštićeno kao velika ekološka i kulturna zona, što joj daje puno mogućnosti za daljnji razvoj turizma.